Dowiedz się na czym polega podzielona płatność (ang. split payment). Jakich konsekwencji po 1 lipca powinni spodziewać się przedsiębiorcy, zwłaszcza ci z sektora MSP? Czy należy obawiać się problemów z płynnością finansową?