Rozwiązania uproszczające i przyspieszające rozliczanie VAT zawiera przyjęty we wtorek przez rząd projekt noweli o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o tzw. pakiet Slim VAT 3.

Jak podano w komunikacie, w pakiecie Slim VAT 3 (Simple Local And Modern VAT) poprawiona zostanie płynność finansowa firm m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Nowe przepisy mają pozwolić na zmniejszenie formalności przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym.

"Wprowadzone zostaną uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu" - poinformowano w komunikacie.

Ponadto zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Dodano, że zwiększy się – z obecnych 500 zł do 10 tys. zł – "kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc., w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc.". Jak wskazano, dzięki temu rozwiązaniu nastąpi odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT.

Projekt nowych przepisów zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych.

Zmniejszone mają zostać formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Rząd zakłada ponadto uproszczenie związanych z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

Zliberalizowane mają zostać warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej - wskazano w komunikacie.

Przewidziano rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

Projekt zakłada też wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przeglądu wydatków."Będzie to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych" - wyjaśniono.

Wprowadzony ma być też system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/