Przepisy, dot. wydłużenia tarczy antyinflacyjnej z 31 października do 31 grudnia 2022 r. - w tym obniżki VAT m.in. na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny i energię elektryczną trafią teraz do podpisu prezydenta. Przepisy znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poparcie przez Senat przedłużenia tarczy antyinflacyjnej oznacza m.in., że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Jest to:

- 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);

- 0% stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

- 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23%);

- 5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

- 8% stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);

- wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;

- 0% stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);

- obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy - do minimum unijnego.

Utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł.

(ISBnews)