Ministerstwo Finansów opublikowało w poniedziałek projekt nowelizacji rozporządzenia, którego celem jest utrzymanie stawki 0 proc. VAT dla niektórych produktów nawozowych.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w poniedziałek projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Jego celem jest utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w niezmienionym zakresie, jeśli chodzi o produkty nawozowe.

Jak wyjaśniło MF w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, od 16 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie unijne, które ustanawia definicje, wymagania oraz reguluje obrót na rynku unijnym towarami wykorzystywanymi w produkcji rolnej (produkty nawozowe), w tym m.in. polepszaczami gleby, biostymulatorami niemikrobiologicznymi oraz podłożami do upraw. Wskazane towary stanowią odpowiednik będących przedmiotem obrotu krajowego: środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, uregulowanych dotychczas w ustawie o nawozach i nawożeniu.

"W związku z wejściem w życie rozporządzenia (...) tego rodzaju towary +unijne+ nie będą objęte od 16 lipca 2022 r. regulacjami przepisów krajowych (tj. ustawy o nawozach i nawożeniu), wskazane kategorie produktów +unijnych+ (tj. polepszacze gleby, biostymulatory niemikrobiologiczne oraz podłoża do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych) nie będą mogły korzystać z obniżonej stawki podatku VAT na podstawie przepisów o VAT, które w tym zakresie wprost odwołują się obecnie do przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu" – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Jak dodano, ze wskazanego powodu konieczne jest dostosowanie prawa krajowego w zakresie preferencji w VAT dla wskazanej kategorii produktów nawozowych przewidzianej w tarczy antyinflacyjnej 2.0 i objęcie stawką VAT 0 proc. również produktów nawozowych definiowanych poprzez przepisy unijne. Niniejszy projekt przewiduje zatem stosowanie stawki 0 proc. dla: polepszaczy gleby, biostymulatorów niemikrobiologicznych oraz podłoży do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży do upraw grzybów.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie od 16 lipca br. (PAP)

autor: Marek Siudaj