Zarówno rzecznik, jak i same organizacje pozarządowe apelowały o to zaraz po ukazaniu się marcowej nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2022 r. poz. 531). Nowelizacja ta wprowadziła czasowo (od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r.) zerową stawkę VAT dla darowizn i nieodpłatnych świadczeń na cele związane z pomocą ofiarom skutków wojny w Ukrainie. Warunkiem zerowej stawki jest przekazanie towarów i świadczenie usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Na liście nie znalazły się organizacje pozarządowe. Dlatego Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wystosowała do MF apel o uwzględnienie ich w rozporządzeniu. Inicjatywę poparł RPO i napisał w tej strawie do ministra finansów.