Wyrok dotyczył wykreślenia z rejestrów, które miało miejsce w 2018 r., ale jego tezy zachowują aktualność, bo przepisy w tym zakresie nie zmieniły się znacząco.
Chodziło o spółkę, która przez 2,5 roku składała zerowe deklaracje kwartalne, nie wykazując w nich żadnych czynności opodatkowanych, a przez to również podatku należnego ani naliczonego. W marcu 2018 r. urząd skarbowy zawiadomił ją o wykreśleniu jej z rejestrów VAT i VAT-UE. Podstawą prawną był tu art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VAT.