Piotr Litwin, doradca podatkowy, partner w Enodo
Mowa o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 kwietnia 2022 r. w rumuńskiej sprawie C-333/20, opisanym już w artykule „VAT tam, gdzie zaplecze do własnej dyspozycji” (DGP nr 70/2022).
Patrząc na liczbę spraw przed TSUE dotyczących pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, można by powiedzieć, że to najbardziej kontrowersyjne zagadnienie VAT w ostatnich latach, w tym również w Polsce. Przypomnijmy, że było już ono przedmiotem dwóch orzeczeń TSUE w polskich sprawach: jednego w sprawie Welmory (sygn. C-605/12), drugiego w sprawie Dong Yang Electronics (sygn. C-547/18).