Instytucje unijne będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od zakupionych usług i towarów, jeśli mają siedzibę lub przedstawicielstwo w Polsce – wynika z opublikowanego w poniedziałek przez MF projektu rozporządzenia.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

„Projektowane rozporządzenie podyktowane jest również koniecznością implementacji dyrektywy B&D, poprzez umożliwienie zwrotu podatku VAT Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonym przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia towarów i usług przez te podmioty w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19” – podano w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia.

Z uzasadnienia wynika, że zwrot podatku będzie przysługiwał Komisji Europejskiej lub innej instytucji utworzonej przez UE, która posiada siedzibę na terenie kraju, jeśli nabywane towary czy usługi są wykorzystywane przez te podmioty „w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19”.

„W przypadku gdy nabyte towary lub usługi będą wykorzystywane przez KE, agencję lub organ utworzony przez Unię Europejską, do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, zwrot podatku nie będzie przysługiwał tym podmiotom” – wyjaśniono w rozporządzeniu.

Poza tym w rozporządzeniu podniesiony został roczny limit zwrotu VAT przysługujący członkom personelu Agencji Frontex z 20 240 zł do 20 989 zł. Nowy limit zwrotu będzie dotyczył także zakupów dokonywanych w roku 2021.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. (PAP)

Marek Siudaj