Wyjaśnił, że przez pojęcie towarów należy rozumieć zarówno rzeczy, jak i ich części. Jeśli więc rzeczami są budynki, to są nimi także lokale, czyli części budynków.
O takim stanowisku resortu finansów poinformowaliśmy już w artykule „10 najważniejszych problemów z JPK_V7” (DGP nr 228/2020).