Deweloper, który sprzedaje klientom lokale mieszkalne i użytkowe, powinien oznaczać takie transakcje w JPK_V7 symbolem GTU_10 – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnił, że przez pojęcie towarów należy rozumieć zarówno rzeczy, jak i ich części. Jeśli więc rzeczami są budynki, to są nimi także lokale, czyli części budynków.
O takim stanowisku resortu finansów poinformowaliśmy już w artykule „10 najważniejszych problemów z JPK_V7” (DGP nr 228/2020).
Potem dyrektor KIS potwierdził je m.in. w interpretacji z 8 lutego br. (sygn. 0112-KDIL3.4012.688.2020. 2.MS). Dotyczyła ona firmy deweloperskiej sprzedającej wyodrębnione, samodzielne lokale mieszkalne i użytkowe (np. garaże).
Najnowsza interpretacja również została wydana dla dewelopera. W JPK_V7 nie zastosował on oznaczenia GTU_10, bo uważał, że miałby taki obowiązek tylko, gdyby sprzedawał całe budynki, budowle czy grunty.
Zgodnie bowiem z par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia ministra finansów z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) symbolem GTU_10 należy oznaczać „dostawę budynków, budowli i gruntów”.
Przedsiębiorca uważał więc, że oznaczenie to nie dotyczy lokali mieszkalnych ani użytkowych. Gdyby faktycznie miało tak być, to przepisy rozporządzenia z 15 października 2019 r. powinny mówić wprost o „budynkach, budowlach i ich częściach” – argumentował przedsiębiorca.
Nie zgodził się z nim dyrektor KIS, a na poparcie swojego stanowiska przywołał art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Wynika z niego, że przez pojęcie towarów należy rozumieć zarówno rzeczy, jak i ich części. Jeśli więc rzeczami są budynki, to są nimi także lokale, czyli ich części – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.38.2021.1.KK