Kościński poparł podczas posiedzenia program prac przedstawiony przez pełniącą obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Portugalię, który obejmuje pierwszą połowę bieżącego roku. "Polska popiera priorytety prezydencji portugalskiej w zakresie Rady ECOFIN. Dla nas szczególnie istotne są działania służące zapobieganiu oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania oraz zapewnieniu sprawiedliwego opodatkowania, w tym opodatkowania gospodarki cyfrowej" - powiedział minister, cytowany w komunikacie MF.

"Podkreślamy także potrzebę postępu w zakresie podatku VAT, przede wszystkim w odniesieniu do stawek VAT. Ta ostatnia kwestia jest dla nas szczególnie istotna" - podkreślił i wyjaśnił, że zapewnienie Polsce równego dostępu do obniżonych stawek VAT umożliwi krajowi dalsze wspieranie działań prorodzinnych, m.in. przez stosowanie zredukowanych stawek tego podatku w odniesieniu do towarów dla dzieci, zwłaszcza ubranek i butów dziecięcych.

"Reforma VAT jest też niezbędna dla wsparcia sektorów mocno dotkniętych pandemią jak np. pasażerski transport kolejowy czy rynek czytelniczy, a także inwestycji proekologicznych oraz dla sprostania wyzwaniom klimatycznym" - ocenił Kościński.

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN ministrowie omówili również krajowe priorytety, które będą realizowane w ramach krajowych planów odbudowy (KPO). W Polsce obecnie we współpracy z KE trwają prace nad przygotowaniem takiego planu i wyborem projektów do realizacji, jak i opracowaniem systemu ich wdrażania, przepływów finansowych i kontroli. Uczestnicy obrad zapoznali się z informacją o wdrażaniu Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Ministrowie uczestniczący w posiedzeniu zapoznali się również ze strategią dot. zapobiegania narastaniu kredytów zagrożonych, które może być zjawiskiem istotnym ze względu na kryzys wywołany pandemią COVID-19 w całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska przedstawiła tę strategię w grudniu 2020 r. i zaproponowała w niej m.in. kontynuację dotychczasowych działań, jak i przedstawiła nowe środki, które mogą pomóc zmniejszyć poziom takich kredytów w unijnym sektorze bankowym oraz zapewnić finansowanie gospodarstw domowych i firm w czasie kryzysu.