Chodziło o budynek wykorzystywany przez podatniczkę w firmie przez kilka lat. W tym czasie nie ponosiła ona na ulepszenie tej nieruchomości wydatków, które przekroczyłyby 30 proc. wartości początkowej.
Kobieta miała długi, w związku z tym nieruchomość miała zostać sprzedana w trybie egzekucyjnym, a uzyskane z tego pieniądze miały zostać przeznaczone na pokrycie zobowiązań.
Komornik sądził, że przy sprzedaży będzie musiał naliczyć VAT. Argumentem było to, że dłużniczka jest czynnym podatnikiem VAT i wykorzystywała nieruchomość do działalności gospodarczej, a nie na cele mieszkaniowe.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że podatek nie jest należny ze względu na zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z opodatkowania dostawę nieruchomości dokonywaną po pierwszym zasiedleniu, pod warunkiem że od pierwszego zasiedlenia do sprzedażą minęły nie mniej niż 2 lata. Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16) wynika, że pierwsze zasiedlenie nie dotyczy wyłącznie czynności opodatkowanych VAT. Może być nim również wykorzystywanie budynku na potrzeby własnej działalności.
Dyrektor KIS stwierdził zatem, że w tej sprawie doszło już do pierwszego zasiedlenia, a od tamtego momentu do planowanej transakcji sprzedaży upłynęły nawet więcej niż 2 lata. Tym samym spełnione są przesłanki zwolnienia z podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.509.2020.1.AAT