Rozmawiamy z TOMASZEM NOWAKIEM, ekspertem z Departamentu Prawa Podatkowego kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński - Ostatnie miesiące to trudny czas dla przedsiębiorców. Trwający właśnie kryzys finansowy zmusza ich do ograniczania kosztów i szukania oszczędności. Jednak dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod rozliczeń mogą obniżyć podatek lub opóźnić jego zapłatę.
• Przedsiębiorcy coraz częściej nie uzyskują planowanego zysku, a nawet ponoszą straty na swojej działalności. Czy można jakoś temu przeciwdziałać?
- Należy unikać nadmiernych strat w sytuacji, w której ich pełne odliczenie może okazać się niemożliwe. Straty podatkowe podlegają bowiem odliczeniu od dochodu w pięciu kolejnych latach podatkowych, nie więcej jednak niż 50 proc. straty w jednym roku. Jeśli zatem okres niewykazywania dochodu jest dłuższy niż pięć lat albo gdy wykazywane dochody będą niższe od poniesionych strat, to podatnikowi pozostanie strata, której już nie odliczy od dochodu. W takiej sytuacji rekomenduję zmniejszenie bieżącej straty podatkowej i przerzucenie kosztów do tych lat, w których podatnik sądzi, że wykaże dochód podatkowy. Zmniejszenie kosztów bieżących można osiągnąć np. poprzez zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych. Jest to dopuszczalne przy amortyzacji liniowej. Pamiętać jednak trzeba, że obniżenie stawki amortyzacji musi nastąpić w pierwszym miesiącu roku podatkowego.