Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości zależy od charakteru takiej transakcji. Gdy sprzedaż domu następuje w ramach prowadzonej firmy, trzeba zapłacić VAT. VAT nie wystąpi, jeśli dom zbywany jest jednorazowo z majątku osobistego.
Skutki podatkowe przy rozliczaniu transakcji zbycia nieruchomości mogą wystąpić nie tylko w podatku dochodowym. W niektórych sytuacjach przy sprzedaży domu czy mieszkania trzeba zapłacić VAT. Niestety, interpretacje organów podatkowych w tym zakresie nie są jednolite.

Zakres opodatkowania VAT