Odsprzedaż pracownikowi usługi zakupionej w części ze środków spółki – w pozostałej części finansowanej z funduszu socjalnego – stanowi czynność opodatkowaną VAT.
INTERPRETACJA
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak pod kątem VAT rozliczać odsprzedaż pracownikom usług dofinansowywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W analizowanym przypadku pracownicy spółki korzystają z usług rekreacyjnych (basen, fitness, siłownia, korty) oraz usług kulturalno-oświatowych (np. bilety na koncert), na które otrzymują częściowe dofinansowanie ze środków ZFŚS. Spółka pokrywa wartość tych usług w części, w jakiej środki na jej zakup nie pochodzą ze środków ZFŚS, a następnie obciąża pracowników kwotą równą kwocie wydatkowanej ze środków spółki i wystawia pracownikom z tego tytułu fakturę VAT.