System rekompensat dla osób fizycznych nabywających materiały budowlane będzie utrzymany.
INTERPELACJA
Obecnie nie jest rozważane uchylenie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11298). Zwrot części wydatków w związku z nabyciem materiałów budowlanych kosztuje budżet państwa ok. 1 mld zł rocznie, o czym informował DGP. Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że celem ustawy jest ujednolicenie warunków procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym pomiędzy inwestycjami realizowanymi przez wyspecjalizowane firmy budowlane a inwestycjami realizowanymi systemem gospodarczym przez osoby fizyczne.
Resort odniósł się także do propozycji skrócenia terminów wypłacania kwoty zwrotu z 6 miesięcy do 60 dni. Projekt stosownej ustawy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Resort podkreślił, że zwrot wydatków nie jest podatkiem, tylko rekompensatą pieniężną, więc organy podatkowe nie mogą weryfikować zasadności zwrotu, tak jak to jest przy zobowiązaniach podatkowych – do upływu terminu przedawniania. Z tego względu przed dokonaniem zwrotu organ podatkowy musi przeprowadzić czasochłonne postępowanie dowodowe.
Ministerstwo stwierdziło, że przyjęcie zmian może nie tylko spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu urzędów, ale również narazić finanse publiczne na wzrost wydatków.
Według szacunków zwrot wydatków o 3–4 miesiące wcześniej oznacza jednorazowy wydatek w pierwszym roku obowiązywania regulacji w wysokości ok. 300 mln zł. Dodatkowo może nastąpić zwiększenie wydatków budżetu państwa z tytułu dokonania zwrotów w nieprawidłowej wysokości.