MACIEJ GRABOWSKI o harmonogramie prac Ministerstwa Finansów - Podatnicy, którzy kupią auto z kratką do czerwca 2010 r., odliczą VAT od tego zakupu i paliwa do niego. W połowie roku – jeśli Unia Europejska się na to zgodzi – wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadzi zakaz odliczania podatku.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
MAREK KUTARBA
Od kilku miesięcy nie mamy informacji, na jakim etapie znajdują się prace nad zmianami przepisów VAT w zakresie odliczania podatku od zakupu samochodów i paliwa do nich. Co się dzieje w tej sprawie?
MACIEJ GRABOWSKI*
Czekamy na pozwolenie ze strony Unii Europejskiej na wprowadzenie modyfikacji, czyli na derogację.
Czy z rozpoczęciem prac MF będzie czekało do czasu uzyskania tej zgody?
Nie. Jeżeli Komisja Europejska (KE) zaopiniuje nasz projekt i nie będzie większych uwag, będziemy mogli kontynuować prace. Nie spodziewamy się sprzeciwu ze strony Unii. Niektóre kraje, np. Włochy, mają podobne rozwiązania w zakresie odliczania VAT od zakupu aut osobowych. Zastosowaliśmy podobne argumenty. Jednak dopóki nie dostaniemy zielonego światła, nie zrobimy nic.
Kiedy można spodziewać się zgody ze strony UE?
Mam nadzieje, że koło marca. Wtedy też będziemy mogli wyjść z projektem ustawy.
Czy odliczenie VAT od paliwa będzie możliwe?
W tym przypadku otrzymaliśmy już pozytywną opinię komitetu VAT i zamierzamy zrównać uprawnienia samochodów osobowych i aut z kratką, w ten sposób, że do 2012 roku nie miałyby one prawa do odliczania VAT zawartego w paliwie.
A co z kupnem samochodów i odliczaniem VAT od takiego zakupu?
Czekamy na stanowisko KE i zgodę Rady. Tu również przyświeca nam idea zrównania samochodów osobowych z tymi mającymi kratki. Dziś przy osobowych nie ma pełnego odliczenia, przy kratkach jest pełne. Tak być nie może. Zależy nam, aby samochody z kratką były traktowane tak jak auta osobowe. Nie można jednak wykluczyć, że Komisja da inne wskazówki niż te zaproponowane przez nas.Załóżmy, że Komisja wyraża zgodę na zmiany w VAT, nasz parlament je uchwala. Czy nowelizacja może wejść w życie w połowie 2010 roku?
Tak, czerwiec jest dobrą i realną datą.
Co z przepisami dotyczącymi opodatkowania prywatnego używania samochodów firmowych?
One znajdą się w pakiecie ze zmianami VAT. Będą też zmiany w opodatkowaniu tzw. przewozów okazjonalnych, bo tu mamy spór z Komisją Europejską. Chodzi o autokary, które okazjonalnie świadczą u nas usługi i są objęte podatkowym ryczałtem. To jest według Komisji niezgodne z dyrektywą unijną. Te przepisy zmienimy.
Kiedy poznamy nowy projekt rozporządzenia o zwolnieniach z obowiązku stosowania kas fiskalnych?
Chcemy, aby było to na koniec marca.
Czy zostanie zawężony katalog osób, które mogą korzystać ze zwolnienia od stosowania kas?
Tak. Chcemy objąć stosunkowo dużą grupę obowiązkiem stosowania kas fiskalnych. Nie chcemy robić tego na raty, np. co pół roku obejmować obowiązkiem kolejne grupy podatników. Damy jedną datę dla szerszej grupy podmiotów. Może to być np. kwiecień 2011 r. Trzeba też pamiętać, że również rynek kas fiskalnych musi mieć czas na przygotowanie odpowiedniej liczby właściwych urządzeń. Niektóre branże, np. lekarska, będą wymagały specjalnego oprogramowania w kasach.
Czy kasy pojawią się u lekarzy?
Tak.
Kiedy?
Najwcześniej od przyszłego roku.W czerwcu 2009 r. zapowiedział pan na łamach Gazety Prawnej, że MF pracuje nad dwoma ustawami o PIT. Chodzi o wyodrębnienie z tej ustawy przepisów o działalności gospodarczej. Kiedy możemy spodziewać się projektów?
Przygotowanie tak ważnych, systemowych zmian w ustawie o PIT wymaga wiele czasu. Chcielibyśmy zrobić to dobrze, co wymaga głębokiej analizy. Sam proces pracy w parlamencie nad takimi projektami będzie trwał, jak sądzę, co najmniej pół roku. Natomiast mam świadomość potrzeby zmian.
Są propozycje zmian w opodatkowaniu działów specjalnych produkcji rolnej. Jakie to pomysły?
Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej to system archaiczny. Nie opiera się on na kwotach przychodu czy dochodu, ale na rozmiarach prowadzonego gospodarstwa. Podatek nie może zależeć od tego, ile ktoś posiada metrów szklarni. Również produkcja rolna powinna stopniowo odchodzić od opodatkowania na podstawie wartości fizycznych na rzecz opodatkowania na podstawie wysokości zarabianych pieniędzy. Rzecz w tym, że obecnie gospodarstwa znacznie różnią się pomiędzy sobą, stąd i ich produktywność czy efektywność jest odmienna i w coraz mniejszym stopniu zależna od wielkości gospodarstwa. Obecny podatek tego nie bierze pod uwagę. Nasze propozycje będą zakładały opodatkowanie dochodu z możliwością stosowania podatku ryczałtowego od przychodu. Nie chodzi o cel fiskalny, lecz o dochodzenie do ujednolicenia podstaw opodatkowania.
Jakie plany ma MF na 2010 rok?
Będzie obowiązywał nas plan konsolidacji i rozwoju, a to oznacza, że będziemy ograniczeni regułami wydatkowymi. Z drugiej strony trzeba będzie zapewnić pewien poziom wpływów do budżetu. Spodziewamy się, że np. likwidacja 20-proc. stawki ryczałtu od najmu zwiększy nam wpływy budżetowe z tego tytułu. Oczywiście nadal wyznajemy zasadę, że podwyższanie podatków ma być ostatnim krokiem, jaki będzie trzeba podjąć dla osiągania równowagi budżetowej.
Od trzech lat GP i DGP walczy o opublikowanie tekstu jednolitego ustawy o PIT, bo od 2000 roku była ona już nowelizowana ponad 100 razy. Czy możemy liczyć na inicjatywę w tym zakresie?
Tu inicjatywa leży po stronie marszałka Sejmu, bo on publikuje teksty jednolite ustaw. Z tego co wiemy, marszałek Sejmu zajmie się pracami nad ujednoliceniem ustawy o PIT i Ministerstwo Finansów oczywiście chętnie w tym procesie będzie uczestniczyć.
* Maciej Grabowski
wiceminister finansów, odpowiedzialny m.in. za podatki