Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji, na podstawie której Polska będzie miała możliwość wprowadzenia dodatkowego ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów, o czym pisaliśmy już w „DGP” nr 111. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów podatnicy otrzymają prawo do odliczenia od zakupu samochodu do 60 proc. kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6 tys. zł.

Eksperci przypominają, że wszyscy, którzy chcą skorzystać z odliczenia podatku w pełnej wysokości, np. od aut z kratką powinni pospieszyć się z zakupem. Z kolei branża motoryzacyjna po wprowadzeniu ograniczeń spodziewa się spadku sprzedaży.

Trwa spór

Możliwość odliczania VAT od samochodów z kratką i wysokość takiego odliczenia od dłuższego czasu jest przedmiotem sporu podatników i fiskusa. Andrzej Pośniak, prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna, przypomina, że spór dotarł do Trybunału Sprawiedliwości UE (wcześniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości), który w wyroku z 22 grudnia 2008 r. w sprawie Magoora orzekł, że Polska nie miała prawa wprowadzać dalszych ograniczeń w tym zakresie od 1 maja 2004 r. (tj. dacie jej przystąpienia do UE).

– W związku z tym minister finansów w praktyce dopuścił pełne odliczenie VAT związanego z samochodami z kratką, choć niektóre urzędy skarbowe wciąż tego prawa odmawiają – zauważa Andrzej Pośniak.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, wskazuje, że mimo iż urzędy już obecnie odmawiają prawa do odliczenia VAT przy ich zakupie, nie mają do tego podstaw. Sama decyzja komisji wskazuje, że chodzi o wprowadzenie ograniczeń, a nie ich utrzymanie.

Jednocześnie Polska wystąpiła o udzielenie jej derogacji zezwalającej na okresowe wprowadzenie szczególnego środka w postaci ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Maksymalna kwota odliczenia VAT od pierwotnego nabycia lub wynajmu objętych wnioskiem samochodów wynosić ma 60 proc., nie więcej niż 6 tys. zł. Ograniczenie ma dotyczyć pojazdów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i masie nieprzekraczającej 3,5 tony.