Komisja Europejska chce przedłużyć termin ubiegania się o zwrot VAT za 2009 rok w krajach UE.
W związku z opóźnieniami niektórych państw członkowskich Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie do marca 2011 r. terminu ubiegania się przez podatników o zwrot VAT za 2009 rok. Jednocześnie Komisja chce ujednolicić niektóre elementy elektronicznych krajowych procedur ubiegania się o zwrot VAT w celu ułatwienia dostępu do nich podatnikom.
– Zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim miała uprościć tę procedurę. Z tego względu zdecydowano, by wnioski w tym zakresie były składane elektronicznie w państwie rejestracji, a nie w państwie, w którym podatek zapłacono – przypomina Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, kancelaria Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.
Ekspert zastrzega jednak, że wiele państw, w tym Polska, spóźniły się z wdrożeniem tych przepisów. Nawet jeśli uchwalono odpowiednie przepisy, to zabrakło elementów technicznych, np. wzorów wniosków o zwrot czy specjalnych portali.
– Z tego względu część podatników nie mogła, z przyczyn nieleżących po ich stronie, złożyć wniosków w terminie i uzyskać zwrotu VAT. Ponieważ wina w tym zakresie leży po stronie państw członkowskich, i tak odpowiadałyby one wobec własnych podatników za wyrządzoną im szkodę i musiałyby zwrócić im kwotę równą VAT – stwierdza Andrzej Nikończyk.
Jednak – jak dodaje nasz rozmówca – odszkodowanie wypłacane byłoby na gruncie prawa cywilnego i obciążałoby nie to państwo, któremu zapłacono VAT, tylko państwo, które uniemożliwiło wystąpienie o jego zwrot.
– Inicjatywę Komisji, by wydłużyć jednorazowo termin składania wniosków o zwrot VAT aż do marca 2011 r. trzeba ocenić pozytywnie. Zmiana ta jednak dotyczy wszystkich państw i wydłuża termin do złożenia wniosków również dla podatników z krajów, które wprowadziły odpowiednie regulacje i możliwości techniczne – podkreśla ekspert. Jednak jest to sytuacja nadzwyczajna i nie ma co liczyć na to, by w przyszłości termin ten również ulegał wydłużeniu. Podatnicy powinni pamiętać, że wnioski o zwrot VAT z innych państw powinny być składane do 30 września kolejnego roku.
Ważne
Zgodnie z nową procedurą podatnik składa jeden wniosek o zwrot VAT w formie elektronicznej w państwie członkowskim swojej siedziby