Rada Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości nie będzie powracać do kwestii obniżonych stawek VAT, w tym polskiej stawki podatku na książki.
Od 1 stycznia 2011 r. będzie mieć zastosowanie najniższa z możliwych do zastosowania przez Polskę stawka VAT w wysokości 5 proc., a ze względu na stanowisko Komisji Europejskiej nie będzie możliwości powrotu do 0-proc. stawki, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17892/10).
Polska z chwilą wejścia do UE uzyskała czasową derogację w zakresie stawki 0-proc. do dostaw niektórych książek i specjalistycznych periodyków. Derogacja ta, obowiązująca początkowo do 31 grudnia 2007 r., została przedłużona do końca 2010 r. Jak wyjaśniło MF, Komisja Europejska, w odpowiedzi na pismo resortu z prośbą o przygotowanie propozycji legislacyjnej, która umożliwiłaby dalsze stosowanie przez Polskę 0-proc. stawki przypomniała, że w ostatnich latach niektóre państwa członkowskie silnie sprzeciwiały się dalszemu przedłużaniu możliwości stosowania obniżonych stawek (decyzje w sprawach podatkowych w UE wymagają jednomyślności wszystkich państw członkowskich).
Ponadto Komisja Europejska poinformowała, że Rada UE w najbliższej przyszłości nie będzie powracać do kwestii obniżonych stawek VAT i jej zdaniem ewentualny nowy projekt legislacyjny w tej sprawie powinien raczej upraszczać obecnie obowiązujące przepisy, a nie po raz kolejny rozszerzać ich zakres. Zdaniem MF, z uwagi na stanowisko Komisji o niepodejmowaniu działań zmierzających do przedłużenia przyznanych Polsce derogacji, nie będzie możliwości stosowania przez Polskę stawki 0-proc. w odniesieniu do dostawy książek i czasopism specjalistycznych.