Jeżeli faktura nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, fiskus może pozbawić odliczenia VAT bez ustalania, czy podatnik wiedział o oszustwie.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną organów podatkowych, które zakwestionowały prawo do odliczenia VAT. W ocenie sądu kasacyjnego, jeżeli faktura VAT nie odzwierciedla rzeczywistej sprzedaży, organ podatkowy nie potrzebuje dodatkowych argumentów, żeby pozbawić podatnika odliczenia. Jak przypomniał sędzia NSA Marek Kołaczek, faktura VAT jest szczególnym dokumentem. Jej treść jest ściśle związana z prawem do odliczenia podatku. Faktura VAT, która nie zawiera imion i nazwisk stron, które faktycznie zawarły transakcje, nie spełnia tych warunków.
Zdaniem sądu nie ma podstaw, żeby zobowiązać organy podatkowe do badania, z jaką intencją działał podatnik, zwłaszcza czy wiedział o oszustwie i czy celem transakcji było osiągnięcie korzyści podatkowych.