Stawka VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce powinna wzrosnąć dopiero od przyszłego roku, zdecydowała wczoraj komisja finansów publicznych.
1 stycznia 2012 r. to najnowsza data wejścia w życie przepisu uchylającego stosowanie obniżonej 8-proc. stawki VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce. Obniżenie stawki nastąpi na podstawie nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Taką datę przyjęła sejmowa komisja finansów publicznych, która zaakceptowała poprawkę do nowelizacji ustawy o VAT zgłoszoną przez posła Marka Wikińskiego (SLD).
Rozpatrywane wczoraj sprawozdanie podkomisji z prac nad projektem zakładało podwyższenie stawki VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce od 1 lipca (pierwotnie projekt rządowy zawierał datę 1 lutego).
Przedłużeniu stosowania preferencyjnej stawki VAT na te towary sprzeciwiał się wiceminister finansów Maciej Grabowski, który podkreślał, że w dniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej nasze przepisy powinny być zgodne z prawem wspólnotowym (podwyżka wiąże się z wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który 28 października 2010 r. uznał, że nasze przepisy są niezgodne z prawem unijnym).
Posłowie przesunęli także datę wejścia w życie pozostałych przepisów nowelizacji. I tak regulacje związane z przekazaniem zagadnień technicznych i badań kas rejestrujących do zakresu kompetencji prezesa Głównego Urzędu Miar wejdą w życie 1 września, natomiast reszta przepisów 1 kwietnia (zamiast 1 marca), m.in. doprecyzowanie zwolnienia z VAT dla usług medycznych. Także w tym zakresie zostały przyjęte poprawki rozszerzające zwolnienie na outsourcing usług medycznych.
Natomiast świadczone przez zewnętrzne firmy usługi kateringu, ochrony czy sprzątania w zakładach opieki zdrowotnej w dalszym ciągu będą podlegać 23-proc. stawce VAT.
Nowelizacja trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie.