Od pakietów medycznych oferowanych przez pracodawcę obecnym i byłym pracownikom nie trzeba płacić VAT.
Podatnicy nadal mają wątpliwości, jaki jest faktyczny zakres zwolnień z VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. Dotyczy to m.in. zwolnienia dla usług medycznych i ich charakteru, tzn. czy mogą być stosowane tylko przez podmioty wskazane w ustawie (ZOZ, lekarze), czy mają zastosowanie do wszystkich podmiotów sprzedających te usługi, pod warunkiem ich faktycznego wykonania przez ZOZ lub lekarza.
Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, uważa, że wspomniane regulacje stosują się do każdego podatnika sprzedającego usługę medyczną, jeśli jej faktycznym wykonawcą jest lekarz lub ZOZ, a więc też do pracodawców obciążających pracowników kosztem nabywanych usług. Zakres zwolnień przewidzianych w dyrektywie ma na celu zagwarantowanie określonego poziomu świadczeń przez odwołanie do kompetencji lub uprawnień osób je wykonujących, ale nie ograniczają się tylko do przypadków, w których te podmioty sprzedają te usługi. Przy porównaniu treści przepisów dyrektyw dotyczących opieki medycznej i szpitalnej oraz zwolnienia dla usług wykonywanych przez techników dentystycznych ta różnica jest oczywista.