Tylko do końca lutego stawka VAT na czasopisma specjalistyczne wynosi 0 proc. Od 1 marca będzie to 5 proc.
Od 1 stycznia 2011 r. ustawa o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) objęła dostawę czasopism specjalistycznych stawką 5-proc. Jednocześnie – jak wskazuje Tomasz Wagner, specjalista w zespole podatków pośrednich Ernst & Young – rozporządzenie wykonawcze do ustawy dopuszcza zastosowanie dotychczas obowiązującej stawki 0-proc. do 28 lutego 2011 r. w przypadku rozpoczęcia dystrybucji nakładu numeru przed 1 stycznia 2011 r.
– Początek marca wyznacza zatem granicę czasową, po której dostawa wszelkich czasopism specjalistycznych będzie bezwarunkowo opodatkowana 5-proc. stawką VAT – stwierdza Tomasz Wagner.
Ekspert dodaje, że jest to być może ostatni moment, aby zweryfikować, czy przygotowywane publikacje nadal spełniają definicję czasopism specjalistycznych. Definicja taka, choć analogiczna do dotychczas wynikającej z rozporządzenia, została przeniesiona do ustawy o VAT i dostosowana do PKWiU z 2008 r.
– Dla uprawnionego zastosowania stawki 0-proc. w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2011 r. pamiętać natomiast należy o warunku rozpoczęcia dystrybucji jeszcze w 2010 r. i konieczności udokumentowania tego faktu – przypomina Tomasz Wagner.
Zdaniem naszego rozmówcy dystrybucja czasopism specjalistycznych rozpoczęta w nowym roku, choćby zredagowanych i wydrukowanych jeszcze przed sylwestrem, skutkuje obowiązkiem zastosowania stawki 5-proc. Z tą stawką powinny być od 1 marca sprzedawane również periodyki, które pomimo przekazania do dystrybucji jeszcze w 2010 r. nie znalazły nabywców w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r.