Nie ma zakazu odliczenia VAT z faktury sprzedaży rzeczy skradzionych.
Przepisy wyłączają taką możliwość, jeśli faktury odnoszą się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (w takim przypadku ustawa o VAT nie ma w ogóle zastosowania) lub potwierdzają czynności sprzeczne z ustawą, zasadami współżycia społecznego, pozorne albo mające na celu obejście ustawy.
Niewątpliwie kradzież zawiera się w dyspozycji obydwu tych przepisów. Jednak z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że brak wiedzy nabywcy (podatnika VAT) o wykorzystaniu do celów oszustwa czynności stwierdzonych fakturą, nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Co więcej, to, że transakcja jest nieważna na gruncie prawa cywilnego, nie wiąże się automatycznie z pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia VAT.