To, że przepisy nakładają na określone grupy zawodowe obowiązek doskonalenia zawodowego, nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia usług kształcenia z VAT.
Od początku roku zmieniła się formuła zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych. Obecnie podlegają zwolnieniu m.in. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (20494/11) odniosło się do wątpliwości, czy zwolnione z opodatkowania są szkolenia zawodowe dla lekarzy i dentystów, którzy są jedną z tych grup zawodowych, które muszą się dokształcać.
Resort poinformował, że okoliczność, iż przepisy nakładają na określone grupy zawodowe obowiązek doskonalenia zawodowego, nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia usług kształcenia z VAT. Dla objęcia usług kształcenia zawodowego zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) konieczne jest, by przepisy regulowały formy i zasady tego kształcenia. MF wskazało, że przepisy dotyczące szkoleń zawodowych lekarzy przewidują różne formy tego kształcenia. Dla oceny, czy spełnione są przesłanki do zwolnienia, konieczna jest ocena konkretnych sytuacji.