Kosiarka do trawników nie jest pojazdem samochodowym, a zatem od zakupionego do niej paliwa nie będzie ograniczeń w odliczeniu VAT.
Niektóre firmy, dbając o wygląd posesji, na której mają np. biuro, ponoszą wydatki związane z utrzymaniem trawników. Jeśli trawniki te zajmują dużą powierzchnię i wymagają częstej pielęgnacji, niemałym wydatkiem może być użytkowanie kosiarki do ich strzyżenia. Czy w przypadku kosiarki z silnikiem spalinowym można odliczyć podatek naliczony przy nabyciu paliwa do niej.
Jak mówi Anna Resiak, konsultant podatkowy w ECDDP, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.