Nie ma uzasadnienia dla kolejnych warunkowych podwyżek VAT, uważają posłowie PiS, którzy złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o VAT.
Obowiązujące od początku tego roku wyższe stawki VAT mogą ulec dalszej, warunkowej podwyżce w przypadku, gdy wartość relacji długu publicznego do PKB przekroczy 55 proc. Taką formę dodatkowego zabezpieczenia państwowej kasy wprowadziła do ustawy o VAT nowelizacja ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw z 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 257, poz. 1726). Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2011 r. Likwidację warunkowej podwyżki VAT chce PiS, który złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie.
Przypomnijmy, że gdy wartość relacji długu publicznego do PKB przekroczy określony ustawowo poziom, podstawowa i obniżona stawka VAT wyniesie odpowiednio:
● 24 proc. i 9 proc. w okresach od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. oraz w 2015 r.
● 25 proc. i 10 proc. w okresie od 1 lipca 2013 r. do końca 2014 r.
W roku 2016 wysokość stawek VAT wróciłaby do obecnego poziomu 23 proc. i 8 proc.
Zdaniem autorów projektu przepisy dotyczące dalszych warunkowych podwyżek VAT nie mają żadnego uzasadnienia nie tylko z punktu widzenia społecznego, ale również ekonomicznego. Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2010 – 2013 nie przewiduje przekroczenia ustalonego poziomu długu w relacji do PKB. Zakłada natomiast zmniejszenie relacji państwowego długu publicznego do PKB. W latach 2011 – 2014 relacja ta wyniesie odpowiednio 52,7 proc., 51,9 proc., 50,6 proc., 49,7 proc.
Projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.