Nie ma uzasadnienia dla kolejnych warunkowych podwyżek VAT, uważają posłowie PiS, którzy złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o VAT.
Obowiązujące od początku tego roku wyższe stawki VAT mogą ulec dalszej, warunkowej podwyżce w przypadku, gdy wartość relacji długu publicznego do PKB przekroczy 55 proc. Taką formę dodatkowego zabezpieczenia państwowej kasy wprowadziła do ustawy o VAT nowelizacja ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw z 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 257, poz. 1726). Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2011 r. Likwidację warunkowej podwyżki VAT chce PiS, który złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie.
Przypomnijmy, że gdy wartość relacji długu publicznego do PKB przekroczy określony ustawowo poziom, podstawowa i obniżona stawka VAT wyniesie odpowiednio: