Wywiezienie towaru potwierdzone dokumentami celnymi nie oznacza, że jest to eksport towaru przy rozliczeniu VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę przedsiębiorcy, który spierał się z fiskusem w zakresie stosowania zerowej stawki VAT dla eksportu towarów.
Podatniczka deklarowała wywóz tkanin do Rosji i Białorusi przez składy celne na Litwie, a ich ostatecznymi odbiorcami miały być podmioty amerykańskie. W ocenie organu wywóz ten nie spełniał ustawowych wymogów uznania go za eksport. Jak ustalono, dane wynikające z faktur eksportowych wystawionych przez podatniczkę na rzecz firm amerykańskich nie znaj- dowały odzwierciedlenia w fakturach zgłoszonych w procedurze tranzytowej. Tym samym organ nakazał przedsiębiorcy odprowadzenie podatku w podstawowej stawce 22 proc.