Internetowe punkty można wymienić na cenne nagrody, które przysyłane są bez dodatkowych opłat do odbiorcy. Taka przesyłka podlega jednak odprawie celnej i trzeba za nią zapłacić cło i VAT.
W ostatnim czasie na popularności w Polsce zyskują serwisy społecznościowe, dzięki którym za wykonywanie różnych czynności, takich jak oglądanie filmów, słuchanie muzyki oraz poznawanie znajomych użytkownicy dostają punkty. Internetowe punkty można wymienić na cenne nagrody – Xbox, PS3, PSP, iPhone czy telewizor LCD – które przysyłane są bez dodatkowych opłat do odbiorcy. Jednak ciesząc się z nagrody, część podatników zapomina o tym, że każda przesyłka z kraju trzeciego (spoza UE), nawet którą odbiorca otrzymuje nieodpłatnie, podlega odprawie celnej i trzeba za nią zapłacić cło i VAT
– Niezależnie od źródła pochodzenia towaru oraz drogi jego przemieszczania, w przypadku towarów wprowadzanych na terytorium UE z krajów trzecich podlegają oraz zgłoszeniu celnemu. Nie jest zatem istotne, czy zostały nabyte, czy też wygrane jako nagrody przez internet – tłumaczy Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów.
W wypadku rzeczy otrzymanych bezpłatnie o tym, jakie cło i VAT powinno być nałożone na przesyłkę, decyduje wartość rynkowa towaru powiększona o inne elementy, np. koszty transportu.
Osoby, które otrzymały nagrodę od portalu, wszelkimi sposobami próbują uniknąć zapłaty długu celnego. O tym, jakie sposoby są najbardziej skuteczne, można przeczytać na większości forów internetowych. „DGP” ustalił, że najczęściej nadawca paczki na życzenie adresata, czyli użytkownika portalu, deklaruje przesyłkę jako prezent o małej wartości.
Sylwia Stelmachowska ostrzega, że celnicy wiedzą o tym, że podatnicy próbują wprowadzić ich w błąd, zgłaszając towary jako towary korzystające ze zwolnienia z cła i VAT.

Limity zwolnień

Dla prezentów
Z cła i VAT zwolnione są prezenty, czyli przesyłki, których wartość nie przekracza 45 euro.
Inne zwolnienia

Z cła zwolnione są przesyłki, których wartość nie przekracza 150 euro.
Z VAT zwolnione są przesyłki do 22 euro.


Służba Celna zwalcza takie praktyki dostępnymi środkami, w szczególności przez zastosowanie metod pozwalających na typowanie przesyłek do szczegółowych czynności kontrolnych, włącznie z rewizją. W strukturze Izby Celnej w Opolu utworzono specjalną komórkę organizacyjną ds. e-kontroli. Komórka ta wykonuje zadania centralne, związane m.in. z monitorowaniem środowiska elektronicznego (w szczególności internetu). Rafał Olesiński, adwokat z kancelarii Olesiński & Wspólnicy, dodaje, że użytkownicy portali, którzy tylko opisują, w jaki sposób oszukali celników, nie mogą być z tego powodu ukarani, dopóki nie będą doradzać konkretnej osobie w konkretnej sprawie.