Przedsiębiorstwo, czynny podatnik VAT, prowadzi podstawową działalność w zakresie sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Udziela sporadycznie oprocentowanych pożyczek na rzecz swojego wspólnika komplementariusza – spółki z o.o. Zastanawia się, czy w takiej sytuacji musi od udzielanych pożyczek naliczyć VAT.
Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w związku z jej prowadzeniem można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w VAT, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym. Jednocześnie jednak udzielanie pożyczek będzie zwolnione z VAT.
Organ podatkowy wyjaśnił, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) z podatku zwolnione są usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Zwolnienie z podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37 – 41 ustawy o VAT, która sama stanowi odrębną całość i jest właściwa oraz niezbędna do świadczenia usługi zwolnionej.