II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście jako jedyny w Polsce zajmuje się zwrotem podmiotom zagranicznym podatku VZT. Często wyłapuje wnioski i dokumenty, które mają na celu wyłudzenie pieniędzy, np. fikcyjne faktury za noclegi od renomowanych hoteli.
Urzędnicy dzielą nieprawidłowości we wnioskach o zwrot VAT na dwie kategorie: niezamierzone merytoryczne, które wynikają z braku wiedzy (np. ubieganie się o zwrot na podstawie paragonów fiskalnych, gdy w Polsce podstawą jest tylko faktura) i zamierzone.
Zwrot VAT w Polsce / DGP
Do tych ostatnich praktyk należy wystawianie faktur korygujących do faktur załączonych do wniosku, które zmniejszają wartość VAT i nie są wykazywane we wniosku. Podobnie jak ubieganie się o zwrot podatku od paliwa zatankowanego do pojazdów należących do innych podmiotów gospodarczych bez przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo ich wykorzystania w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
– Na podstawie dokumentów wygląda to tak, że na stacji paliw taki przedsiębiorca tankuje paliwo powiedzmy do 20 swoich samochodów i 10 obcych – mówi Teresa Jarzec, naczelnik II urzędu.
Z paliwami wiąże się także jeszcze jedna nieprawidłowość, którą nieuczciwe firmy starają się wykorzystywać, by wyłudzić pieniądze w Polsce. Chodzi o transakcje paliwowe dokonywane przy użyciu kart płatniczych. Mianowicie wnioskodawca występuje o zwrot podatku zawartego w cenie paliwa tankowanego do pojazdów kontrahentów z krajów trzecich, takich jak Federacja Rosyjska, Białoruś czy Ukraina. Należność za to paliwo płaci wnioskodawca i on występuje o zwrot VAT, choć podmiotami, które to paliwo faktycznie zużywają, są firmy, które nie mają prawa do występowania o zwrot na terytorium Polski.
Nie bez powodu więc właśnie paliwa (szczególnie – olej napędowy) są tymi produktami, za które przedsiębiorcy próbują wyłudzić podatek. Potwierdzają to prowadzone przez urząd we współpracy z innymi organami podatkowymi postępowania.
Największe kwoty do zwrotu są natomiast wykazywane przez przedsiębiorców z zagranicy świadczących usługi transportowe, w przemyśle – za formy do produkcji, inwestycje w nieruchomości oraz obrót samochodami.
Do przeszłości należy wielomiesięczne oczekiwanie firm na zwrot VAT. Obecnie wnioski są realizowane w terminie. Jak zapewnia naczelnik II US Warszawa-Śródmieście, 60 proc. zwrotów jest dokonywane w ciągu czterech miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach zwrot jest realizowany w okresie do sześciu miesięcy, a sporadycznie – do ośmiu miesięcy.