Urzędnicy skarbowi znowu kwestionują prawo cudzoziemców do odsetek za nieterminowy zwrot VAT - twierdzi Michał Nielepkowicz.
Trwa spór zagranicznych podatników z polskim fiskusem o odsetki od nieterminowego zwrotu VAT. Organy podatkowe oddawały pieniądze po kilku latach zamiast w ciągu 6 miesięcy. Zdaniem urzędników odsetki za opóźnienia się nie należą. Jednak sądy były innego zdania?
Tak. WSA zaczęły orzekać, że podatnikom spoza Polski należą się odsetki, jeśli nie otrzymali zwrotu VAT w ciągu 6 miesięcy. Tymczasem zwrot VAT przez polskiego fiskusa trwał niejednokrotnie 3-4 lata. Po pozytywnych wyrokach podatnicy lawinowo zaczęli składać wnioski o wypłatę odsetek, domagając się wynagrodzenia za niesłuszne przetrzymywanie należnych im środków. Początkowo urzędnicy odmawiali wypłaty, stwierdzając, że wyroki zapadały w jednostkowych przypadkach i nie można ich odnosić do każdego podatnika. Jednak wraz ze wzrostem liczby wyroków i napływających do skarbówki wniosków urzędnicy zaczęli zwracać odsetki, tyle tylko że policzone w nieprawidłowy sposób.