Syndyk nie może zrezygnować w trakcie roku z zaliczek na podatek dochodowy, musi też płacić wysoki podatek od nieruchomości, z których nie korzysta, i nie może liczyć na szybszy zwrot VAT.
Syndyk obowiązany jest do wypełniania wszelkich obowiązków podatkowych ciążących na upadłym przedsiębiorstwie. Często obowiązki te, zasadne w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stają się po ogłoszeniu upadłości obciążeniami uszczuplającymi nadmiernie masę upadłości lub też powodującymi konieczność wydłużenia postępowania, co w konsekwencji prowadzi do mniejszego zaspokojenia wierzycieli.
Kwestie podatkowe mają istotne znaczenie dla przebiegu postępowania upadłościowego i wymagają pilnych i jednoznacznych uregulowań, tak aby postępowanie mogło przebiegać sprawnie i bez zbędnego przedłużania.