Już nie tylko handel złomem, zużytymi akumulatorami czy niektórymi odpadami objęty będzie zasadą odwrotnego obciążenia VAT (podatek należny odprowadza nabywca, a nie sprzedawca). Katalog ten zostanie rozszerzony m.in. na szeroką grupę wyrobów stalowych.
Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, którego celem jest zwiększenie skuteczności walki z oszustwami podatkowymi w VAT (w szczególności transakcjami karuzelowymi).
Oprócz tego projekt przewiduje specjalne rozwiązania, które będą dotyczyć tzw. towarów wrażliwych (paliwa, złoto i niektóre wyroby stalowe nieobjęte odwrotnym obciążeniem). Po pierwsze – wyłączenie możliwości kwartalnych rozliczeń (gdy łączna wartość sprzedaży netto przekracza 50 tys. zł, do limitu nie będzie wliczana m.in. sprzedaż benzyny na stacjach paliw). Po drugie – solidarną odpowiedzialność nabywcy i sprzedawcy za zapłatę podatku. Ma ona dotyczyć transakcji o dużej wartości, tj. gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy przekroczy w miesiącu 50 tys. zł netto. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy ma być ograniczona do części podatku, proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów. W określonych przypadkach ten mechanizm będzie wyłączony, m.in. gdy sprzedawca na dzień dokonania dostawy towarów będzie figurował w prowadzonym przez ministra finansów wykazie podmiotów, które złożyły specjalną kaucję gwarancyjną.
Teraz projekt nowelizacji trafi do Sejmu.
Etap legislacyjny
Projekt zatwierdzony przez rząd