Po uchwale NSA samorządowcy boją się odpowiedzialności karnej skarbowej za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych gmin. Zdaniem ekspertów – niepotrzebnie.
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r., zgodnie z którą gminne jednostki budżetowe nie mogą być odrębnymi podatnikami VAT (sygn. akt I FPS 1/13), wywołała w samorządach nie tylko spore zamieszanie, lecz także niepokój.
– Boimy się nadgorliwości niektórych urzędników skarbowych, którzy mogą chcieć wyciągać konsekwencje za błędy w rozliczeniach, i to zarówno za okresy przeszłe, jak i przyszłe – mówi skarbnik jednego z dużych miast w centralnej Polsce, prosząc o anonimowość. Jak podkreśla, samorządowcy nie chcą wojny z Ministerstwem Finansów. – Musimy wypracować razem rozwiązanie, bo teraz jest to nasz wspólny problem – deklaruje.