Ministerstwo Finansów chce rozszerzyć listę samochodów, od których przedsiębiorcy odliczą 100 proc. VAT bez konieczności zapisywania tras ich przejazdów.

Zgodnie z opublikowanym projektem nowego rozporządzenia, ewidencji przebiegu pojazdów nie trzeba będzie już prowadzić dla:

- samochodów pomocy drogowej, mających nadwozie konstrukcyjne przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów;
- samochodów pogrzebowych (innych niż z jednym rzędem siedzeń i dopuszczalną masą równą, bądź mniejszą niż 3 tony, co do których nie trzeba już teraz prowadzić ewidencji) – jeżeli przedmiotem działalności podatnika są usługi pogrzebowe;
- bankowozów typu A i B (innych niż z jednym rzędem siedzeń i dopuszczalną masą równą, bądź mniejszą niż 3 tony, co do których nie trzeba już teraz prowadzić ewidencji) – jeżeli przedmiotem działalności podatnika jest transport wartości pieniędzy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2014 r.