Jeżeli nauczyciel informatyki wystawia za swoje usługi faktury szkołom wyższym, musi naliczyć 23 proc. VAT – wynika z interpretacji zmieniającej ministra finansów.
Inaczej stwierdził wcześniej dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 kwietnia 2011 r. (nr IPPP2/443-149/11-4/KOM).
Chodziło o podatnika, który prowadzi wykłady i ćwiczenia z informatyki na uczelniach. Dyrektor izby potwierdził, że nauczyciel ma prawo do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.
Nie zgodził się z tym jednak minister finansów i zmienił interpretację. Wyjaśnił, że prywatne nauczanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27, obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Przykładem są korepetycje.
Inaczej jest, gdy nauczyciel zatrudniony jest przez inny podmiot. Nie łączy go bezpośrednia umowa z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. W tej sytuacji nauczyciel pozostaje do dyspozycji usługodawcy, który płaci mu wynagrodzenie jako świadczącemu usługi na rzecz systemu kształcenia prowadzonego przez ten podmiot. Dlatego w takiej sytuacji nie przysługuje zwolnienie.