Dokładnie w miesiąc po ogłoszeniu pierwszych dziesięciu postulatów skierowanych do Rady Ministrów, Polska Izba Handlu dodaje dwa dodatkowe.

Dwa nowe postulaty Polskiej Izby Handlu. Jak odpowie rząd?

Dwa nowe postulaty Izby są ściśle powiązane z systemem kaucyjnym. 11 postulat brzmi: “Zniesienie VAT-u od kaucji w systemie kaucyjnym”; 12: “Wydłużenie okresu wprowadzenia systemu kaucyjnego”. Rada Ministrów powinna uwzględnić w swoich pracach zgłoszone postulaty, które zostały jej dostarczone “zgodnie z obietnicami”.

Treść postulatu jedenastego sprowadza się do zmiany mających wejść w życie wraz z początkiem roku 2025 przepisów dotyczących kaucji za butelki szklane. W uzasadnieniu Izby czytamy: “Kwestia opodatkowania VAT w systemie kaucyjnym może prowadzić do dodatkowych obciążeń nie tylko organizacyjnych, lecz także finansowych dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu towary w opakowaniach zbieranych w ramach systemu kaucyjnego. Zbiórka odpadów będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą ponosić przedsiębiorcy prowadzący placówki handlu detalicznego”.

Postulat 12 traktuje zaś o potrzebie większej ilości czasu dla wprowadzenia systemu kaucyjnego. Izba pisze: “Jesteśmy przekonani, że wejście ustawy w obecnym kształcie już od 1 stycznia 2025 roku będzie powodem dużych problemów organizacyjnych dla podmiotów funkcjonujących na rynku detalicznym, hurtowym oraz producentów wprowadzających produkty po napojach na polski rynek, co do których przedmiotowa ustawa nakłada obowiązki pod rygorem kar finansowych”.

Przedmiotem troski Polskiej Izby Handlu jest “brak jasnych rekomendacji do odpowiedniego przygotowania się sklepów do realizacji systemu kaucyjnego. Brak jasnych uregulowań funkcjonowania systemu kaucyjnego doprowadzi do problemów organizacyjnych oraz finansowych wielu przedsiębiorców, na których spoczywa obowiązek pobierania i zwrotu kaucji klientom placówek handlowych, co niestety wydaje się jedynym pewnym uregulowaniem w ustawie, wraz z konsekwencjami za brak realizacji”.

Pierwsze 10 postulatów Polskiej Izby Handlu z 15 grudnia 2023

Z pełną prezentacją postulatów sprzed miesiąca można zapoznać się na stronie Izby: http://www.pih.org.pl/index.php/2229-10-postulatow-handlu-dla-nowego-rzadu.

Streśćmy same tytuły 10 postulatów:
1. Przeprowadzanie jakościowych konsultacji społecznych oraz odpowiednie okresy vacatio legis.
2. Nieprocedowanie ustaw trybem poselskim.
3. Niedziele handlowe.
4. Wsparcie inicjatyw samoregulacyjnych branży.
5. Usunięcie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego.
6. Zmiana progu przestępstwa kradzieży.
7. Pensje minimalne.
8. Zmniejszenie ilości obowiązków sprawozdawczych.
9. Zniesienie podatku VAT od darowizn przemysłowych.
10. Uchylenie podatku minimalnego CIT.

Polska Izba Handlu liczy na to, że wprowadzenie jej postulatów poprawi sytuację na rynku, w szczególności niewielkich podmiotów zajmujących się handlem. PIH to najszersza zorganizowana reprezentacja handlu w Polsce.