Majątek pochodzący z przestępstwa będzie przechodził na rzecz Skarbu Państwa. Projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej jest już gotowy – zadeklarowała wczoraj premier Beata Szydło. Na wspólnej konferencji z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą zapewniała, że ma to być skuteczne uderzenie w przestępców gospodarczych, którzy w ostatnich latach m.in. wyłudzają miliardy złotych VAT z budżetu państwa. Zdaniem resortu sprawiedliwości budżet może tracić z tego tytułu nawet 80 mld zł. Firmy doradcze są jednak ostrożniejsze: ubiegłoroczna różnica między faktycznymi a potencjalnymi wpływami do budżetu z tytułu VAT szacowana była na 53 mld zł. Cierpią na tym uczciwi obywatele, a państwo traci pieniądze, które mogłoby zainwestować w poprawę ich losu.

Polecany produkt: VAT 2016 >>>

W walce z oszustami pomóc ma właśnie konfiskata rozszerzona. Jej wprowadzenia wymaga dyrektywa 2014/42/UE, którą Polska powinna wdrożyć do jesieni 2016 r. Jak wyjaśnił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: na rzecz Skarbu Państwa przechodzić ma nie tylko majątek zgromadzony na skutek popełnienia przestępstwa (nie tylko skarbowego), lecz także ten, który jest dzięki niemu pomnażany.
– Jeśli więc przestępca ukradzione pieniądze zainwestuje na przykład na giełdzie i dzięki temu osiągnie dodatkowe zyski, to one również będą mogły zostać skonfiskowane – wyjaśniał minister.
Jak dodał, do tej pory jest to praktycznie niemożliwe. Utrudnione zostanie także przenoszenie majątku na osoby trzecie.
Kolejna zmiana dotknie skazanych na przynajmniej 5 lat pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa gospodarczego. Aby ustrzec się konfiskaty, będą oni musieli udowodnić legalność pochodzenia swojego majątku.
Surowsze rozwiązania mają też dotyczyć członków zorganizowanych grup przestępczych. Będą oni musieli udowadniać legalność majątku zgromadzonego także w okresie 5 lat przed popełnieniem czynu zabronionego. W innym przypadku mienie przepadnie. Zniknie też możliwość uchylania się przed konfiskatą poprzez ubezwłasnowolnienie czy w drodze przedawnienia przestępstwa, bo państwo będzie mogło zabrać nielegalnie zdobyty majątek, nawet jeśli sprawca przestępstwa już umrze.
– Podobne przepisy funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej – podkreślił Zbigniew Ziobro.
Zapewnił też, że jest to dopiero pierwsze z pakietu rozwiązań, które mają pomóc uszczelnić system podatkowy.
Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy ministra, zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną one opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Wśród nowych regulacji znaleźć się mają m.in. wyższe kary za wystawianie fikcyjnych faktur. W tym zakresie własne postulaty zgłaszał już wcześniej resort finansów. Chciał, aby w przepisach karnych znalazł się zapis: „Kto wystawia fakturę, podając w niej nieprawdę co do wykonania czynności, o których mowa w artykule 106a ustawy VAT, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5”.