Tylko Rumunia zebrała w 2015 r. mniej VAT w stosunku do swojego PKB niż Polska – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC dotyczącego pięciu krajów naszego regionu.
W raporcie przedstawiono dane o ściągalności VAT w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. Za lukę uznano różnicę między potencjalnie możliwym do zebrania podatkiem od towarów i usług, a faktycznymi wpływami budżetowymi z tego tytułu. Wzięto przy tym pod uwagę poziom rozwoju szarej strefy w każdym z badanych państw, wysokość kwot wynikających z błędów podatników w rozliczeniach, poziom bankructw firm i poziom przestępstw podatkowych (wyłudzanie zwrotów VAT, karuzele podatkowe).
PwC oszacowała, że w 2015 r. budżety wszystkich pięciu krajów straciły łącznie ponad 28,2 mld euro (126 mld zł). Najwięcej Rumunia, gdzie niezebrany VAT odpowiadał równowartości 39,6 proc. tamtejszego produktu krajowego brutto. Budżet stracił 8,3 mld euro (ok. 38 mld zł).