Małe i średnie firmy będą przesyłać ewidencję VATw formie JPK co miesiąc od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy rok później. O tym, jak przygotować firmę do wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego opowiada Robert Łuszczyna, ekspert PwC.

Jak firma powinna przygotować się do wdrożenia JPK?

Kluczowa jest weryfikacja momentu od którego firmę obejmie ten obowiązek i ustalenie w jakim zakresie. Przypominam, że obowiązek przesyłania ewidencji VAT co miesiąc objął dużych przedsiębiorców już kilka dni temu. Muszą być oni także gotowi do wytworzenia pozostałych struktur JPK, na żądanie organów podatkowych. Małe i średnie firmy będą przesyłać ewidencję VAT co miesiąc od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy rok później.