Resort finansów chce poznać opinie wszystkich zainteresowanych co do kryteriów oceny, kiedy leasing zwrotny należy traktować jako jedną kompleksową usługę finansową, która nie daje prawa do odliczenia VAT, a kiedy jako dwie odrębne transakcje (tj. dostawę towarów przez korzystającego oraz odpowiednio dostawę towarów albo świadczenie usług przez finansującego).
W tym celu resort ogłosił konsultacje podatkowe. Potrwają one do 28 czerwca br. Każdy zainteresowany może przesłać swoje uwagi na adres: konsultacje.leasingzwrotny@mf.gov.pl.