Obniżenie do 0 proc. stawki VAT na laptopy i tablety darowane szkołom, organizacjom humanitarnym, charytatywnym czy edukacyjnym zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT oraz warunków stosowania stawek obniżonych, w czwartek opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Zawarte w niniejszym projekcie rozwiązanie sprowadza się w istocie do objęcia stawką w wysokości 0 proc. nieodpłatnych dostaw sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych takich jak laptopy i tablety, dokonywanych na rzecz: placówek oświatowych; organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie (...) o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, stawka w wysokości 0 proc. będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z wyżej wymienionych podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego.

Dodatkowo, w przypadku dokonania darowizny na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wymagane będzie posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez te organizacje na rzecz placówek oświatowych. Wprowadzenie ww. mechanizmu zapewni pewne minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji.

"Projektowane rozporządzenie wydaje się w związku z istniejącą bardzo trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu nie tylko minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego, ale również zapewnienie w jak największym stopniu sprawnego funkcjonowania państwa we wszystkich aspektach – zarówno gospodarczym, jak i społecznym" - tłumaczy MF w uzasadnieniu.

Podkreślono, że rozumiejąc potrzebę podejmowania niestandardowych działań w tej szczególnej sytuacji, w jakiej znalazł się kraj, zdecydowano o wprowadzeniu preferencji dla podmiotów gospodarczych, które angażują się w akcję darowizn sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.

Zauważono, że obecnie szkoły funkcjonują „w sposób zdalny” – nauka odbywa się za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. Dlatego niezbędne jest odpowiednie wyposażenie w urządzenia spełniające te wymagania zarówno uczniów, jak i nauczycieli, tak aby nauczanie było kontynuowane w sposób sprawny i efektywny.

MF przypomina, że możliwość stosowania stawki w wysokości 0 proc. dla innego rodzaju sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych (bądź finalnie na rzecz tych placówek) wynika już z przepisów ustawy o VAT. Przepisy przewidują tego rodzaju preferencję dla dostaw – w tym również nieodpłatnych – wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT towarów. Wśród nich są: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych; drukarki; skanery; urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących; urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Przepisy ustawy definiują placówki oświatowe jako: szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.