Do listy podmiotów, na rzecz których można przekazywać z 0 proc. VAT-em darowizny towarów związanych z ochroną zdrowia dołączą m.in. domy opieki społecznej, domy dla matek z dziećmi, czy noclegownie - przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Chodzi o projekt zmiany rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Projekt został w piątek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w jego uzasadnieniu, jest planowane rozszerzenie katalogu podmiotów, na rzecz których można dokonywać darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia i w tym zakresie stosować obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku VAT.

Zgodnie z projektem, oprócz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz tzw. jednoimiennych szpitali zakaźnych, do stosowania stawki obniżonej będą uprawniały darowizny przekazywane na rzecz: wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; wymienionych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domy pomocy społecznej.

"Ważne jest bowiem, aby właśnie do tych miejsc – gdzie ryzyko zakażenia i zachorowania jest największe – pomoc trafiała jak najszybciej, bez zbędnego pośrednictwa" - tłumaczy MF.

Resort przypomina, że nie zmienił się katalog towarów objętych preferencją. Obejmuje on m.in.: wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro; szkło laboratoryjne i aparaturę laboratoryjną; produkty lecznicze oraz substancje czynne; środki dezynfekujące; specjalistyczne testy diagnostyczne; maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Jak czytamy w uzasadnieniu, warunkiem stosowania stawki 0 proc. będzie, tak jak dotąd, posiadanie przez podatnika dokonującego nieodpłatnej dostawy wyżej wymienionych towarów dowodów potwierdzających dokonanie takiej dostawy. Ma z nich wynikać, że towary te są przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Ponadto rozporządzenie, jak tłumaczy MF, zakłada objęcie preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 0 proc. dostaw produktów leczniczych, będących przedmiotem uprzedniego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, które są finansowane ze środków zgromadzonych w trakcie realizowanych zbiórek publicznych.

Resort tłumaczy, że w związku z epidemią wielu chorych stanęło w obliczu zagrożenia zaprzestania bądź przesunięcia w czasie trwającego lub planowanego w najbliższym czasie leczenia, z czym wiązać może się realne zagrożenie ich życia. Dotyczy to w szczególności terapii, które miały być prowadzone za granicą, lecz w związku z ograniczeniami możliwości opuszczania terytorium kraju, jedynym wyjściem na ratowanie zdrowia i życia było sprowadzenie stosownych leków do Polski i podanie ich w krajowych placówkach opieki medycznej.

W przypadku terapii realizowanych na terenie kraju finansowanych środkami zebranymi w akcjach charytatywnych, beneficjenci zbiórki i osoby zaangażowane w akcje mieli zapewne świadomość, że zebrane pieniądze przeznaczone na zakup leków, będą pokrywały również podatek VAT. Sprzedaż bowiem leków na terenie kraju co do zasady objęta jest stawką VAT w wysokości 8 proc. Natomiast w przypadku terapii, które od początku były planowane do realizacji za granicą, kwestia podatku VAT w kraju nie była uwzględniania w kwotach zaplanowanych zbiórek.

Projektowane rozporządzenie wprowadza również możliwość stosowania stawki obniżonej w wysokości 8 proc. dla dostaw produktów biobójczych, które mają właściwości odkażające (dezynfekujące). Chodzi o środki bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, które wykorzystywane są do szeroko pojętej ochrony zdrowia.

"Produkty takie, aby spełniły swoją rolę, muszą przy tym spełniać określone wymagania wynikające z odrębnych przepisów, stąd też wprowadzony został warunek, aby towary te posiadały pozwolenie czasowe lub były wpisane do rejestru produktów biobójczych (...). Rejestr taki jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych" - dodaje MF.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale preferencyjny VAT dla produktów biobójczych ma być stosowany od 1 marca 2020 r., kiedy - jak tłumaczy resort finansów - po szeregu komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ryzyka pojawienia się na obszarze Polski nowego rodzaju wirusa, zostały podjęte działania służb publicznych mające na celu stosowne przygotowanie się do związanych z tym zagrożeń.