Cesja umowy deweloperskiej to świadczenie usług, a nie dostawa towaru. Podlega 23-proc. VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
O interpretację wystąpił przedsiębiorca, który zajmuje się kupowaniem i sprzedawaniem nieruchomości. Zawarł on dwie umowy deweloperskie i wpłacił zaliczki w wysokości 10 proc. wartości każdego z mieszkań. Zaliczki były objęte stawką 8 proc. VAT.
Reklama
Przedsiębiorca postanowił scedować obie umowy. Spytał, czy cesja też będzie z 8-proc. VAT. Uważał, że cesja powinna podlegać takim samym zasadom opodatkowania, jak dostawa lokalu przewidziana w tej samej umowie deweloperskiej. Obie czynności mają bowiem na celu dostarczenie lokalu mieszkalnego, a zatem ich cel ekonomiczny jest jednakowy – argumentował przedsiębiorca.
Dyrektor KIS nie podzielił jednak tej opinii. Stwierdził, że przeniesienie na nabywców praw i obowiązków wynikających z umowy cesji to usługa, a nie dostawa towaru. Cesja nie jest bowiem sprzedażą lokalu. Jest umową dotyczącą praw i obowiązków, a więc świadczeniem odrębnym od dostawy.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 30 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.102.2020.1.WN