Podatnicy VAT muszą obecnie rozliczać nie tylko odpłatną dostawę towarów, ale również nieodpłatną. Muszą także znać przepisy dotyczące prezentów o małej wartości. W tym ostatnim przypadku chodzi o możliwość przekazania drobnych prezentów, w tym np. materiałów drukowanych, bez podatku. W praktyce łączy się z tym sporo problemów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczać w VAT prezenty i nieodpłatne przekazanie towarów
W pełnej wersji artykułu:
- Jaka dostawa towarów podlega VAT
- Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie towaru
- Limity prezentów
- Czy można odzyskać VAT z 2010 roku