Czy szkolenia korporacyjne są zwolnione z VAT

Podatnik, samorząd zawodowy, świadczy usługi szkoleniowe na rzecz zrzeszonych w nim członków. Osoby wykonujące zawód mają obowiązek podwyższania swoich kwalifikacji na mocy ustawy. Szkolenia organizowane przez samorząd służą doskonaleniu zawodowemu. Czy są one zwolnione z VAT?

Czy warto wystąpić o interpretację

Jedna z korporacji zawodowych organizuje odpłatne szkolenia. Czy powinna wystąpić do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej zwolnienia z VAT usług szkoleniowych?

Czy od kursów na międzynarodowe uprawnienia jest VAT

Firma nie ma specjalnej akredytacji do prowadzenia szkoleń ale organizuje szkolenia, przygotowujące do zdania egzaminów na specjalistyczne uprawnienia międzynarodowe. Czy takie szkolenia są opodatkowane VAT?

Czy uczelnia prywatna musi zapłacić VAT

Nowa uczelnia niepubliczna organizuje m.in. szkolenia przygotowujące do zdania egzaminów zawodowych. Czy będzie musiała odprowadzić VAT od takich usług?

Czy członkowie samorządu są zwolnieni

Podatnik jest nowym członkiem samorządu urbanistów. Chce skorzystać ze szkolenia organizowanego przez ten samorząd. Czy za szkolenie zapłaci cenę bez VAT?

Czy kursy dofinansowane z UE są zwolnione

Podatnik zajmuje się działalnością szkoleniową. Uzyskuje też dofinansowanie ze środków, pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Czy takie usługi są zwolnione z VAT?

Czy podwykonawca przedsiębiorstwa zapłaci daninę

Spółka dostaje dofinansowanie na szkolenia, ale w praktyce ich organizacją oraz przeprowadzeniem zajmuje się inny podmiot. Czy będzie on musiał zapłacić podatek od towarów i usług?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznym wydaniu eDGP: Czy usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT.