Podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które wywieźli w stanie nienaruszonym poza UE w bagażu osobistym. Usługa ta, zwana popularnie tax free shopping, regulowana jest przepisami ustawy o VAT. System ten umożliwia turystom zakupy zwolnione z podatku. Sprzedawcy mogą dokonywać zwrotów VAT od zakupionych u nich towarów na dwa sposoby: za pomocą firmy pośredniczącej lub bezpośrednio. W tym drugim przypadku muszą jednak spełnić dodatkowe wymogi.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy sprzedawca towarów może zwracać VAT turystom zagranicznym

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Czy nowa firma może samodzielnie zwracać VAT podróżnym?
- Czy obowiązuje urzędowy wzór tax free potwierdzający wywóz towarów?
- Kiedy sprzedawca może skorygować podatek po otrzymaniu dokumentu po terminie?