Problem szacowania wartości wkładu wnoszonego do spółki kapitałowej (spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością) związany jest m.in. z określeniem przychodu wspólnika obejmującego udziały w takiej spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w wysokości innej niż ich nominalna wartość obejmowanych udziałów. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych określają, że przychodem wspólnika obejmującego udziały w zamian za wkład niepieniężny jest nominalna wartość udziałów czy akcji.

Częstą praktyką organów podatkowych jest szacowanie wartości aportu i ustalanie w związku z tym przychodu dla wspólnika. Jednak podatnicy, którzy zdecydowali się zaskarżyć decyzję fiskusa, w sądzie mają dużą szansę na wygraną. W większości wyroków sądy orzekają z korzyścią dla podatników. Są też stanowiska odmienne, które uznają prawo do szacowania wartości przedmiotu aportu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wkładu niepieniężnego

Przychodu podatkowego

Stanowiska sądów

Przychodu maksymalnego

Jak w rozliczeniu podatkowym rozumieć zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Czy organ podatkowy może kwestionować sprzedaż udziałów w spółce

Jak prawidłowo należy ustalić przychód i koszt przy wniesieniu aportu

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy urząd może zmienić wartość aportu wniesionego do spółki.