Obie faktury mogą być poprawne. Sposób rozliczenia transakcji zależy od tego, gdzie dostawca towaru ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli kontrahent posiada siedzibę bądź stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, zobowiązany jest do naliczenia VAT przy dostawie towaru. Jeżeli natomiast kontrahent jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT, jednak nie posiada tu siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, VAT od transakcji powinien rozliczyć nabywca. Taka faktura powinna zostać wystawiona z adnotacją wskazującą na odwrotne obciążenie (tzw. reverse charge).

Podstawa prawna

Par. 5 ust. 15 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68 poz. 360).

Małgorzata Blitek, ekspert podatkowy w KPMG